Jiddereen ass bei eis wëllkomm. Einfach bis op den Training kommen a kucken op et engem Spaass mécht. Eng Raquette brauch een am Ufank net matzebréngen, déi gëtt selbstverständlech vum Veräin gestallt bis een weess op een um Dëschtennis och wierklech Loscht huet.

Dëschtennis ass een immens flotten Sport, mir sinn eng ganz lëschteg Equipe an och wat eis Jugend betrëfft sinn mer relativ gutt opgestallt. Et ass eng schéin Geleeënheet fir sech ënner Gläichaltregen ob eng sportlech Aart a Weis ze beweisen, sief et an offiziellen Kompetitiounen oder einfach nëmmen ob engem Trainingsmätch.

Training ass ëmmer Dënschdes an Donneschdes ab 19h00.

Bis hoffentlech geschwënn bei eis um Training.