Buergbrennen 2020

Um Sonndeg den 1. Mäerz gouf nees d’Buerg zu Miedernach um Stackbuer gebrannt. Fir di 24te Kéier hat den Dëschtennis Miedernach dës Traditioun organiséiert. Leider haten di naass Wierderëmstänn vill Onannehmlechkeeten mat sech bruecht sou dass de Buergweekend wéineg Begeeschterung ausgestraalt huet. Um Enn nach e puer flott Andréck wärend …

Buergbrennen 2019

Den 9. Mäerz gouf d‘Buerg zu Miedernach um Stackbuer erëm gebrannt. Dëst war elo schonn di 23ten Kéier wou den Dëschtennis Miedernach di Traditioun duerchgefouert hat. No laangem Waarden bedéngt duerch di ganz schwéier Wierderëmstänn haten mir eis eng Alternativ afalen gelooss. Op dëser Plaz e groussen Merci un all …